สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561  
         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท รายละเอียดตาม Link 
  ดาวน์โหลดเอกสาร : 20170531_111316.pdf
  Link ข้อมูล : http://academics.trf.or.th/
  แสดงข่าวเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2560
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร : 056-219100 ต่อ 2501 E-mail : sc.nsru@hotmail.com