หน้าหลักศูนย์วิทยาศาสตร์ หน้าหลักคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เครื่องมือทางฟิสิกส์
เครื่องมือทางชีววิทยา
เครื่องมือทางเคมี
   
เมนูการทำงาน
หน้าหลัก
ข้อมูลการยืม - คืน
บันทึกการยืมอุปกรณ์
ระเบียบการยืม - คืน
แบบฟอร์มการยืม (นอกเวลาราชการ)
เข้าระบบยืม - คืน
ระบบยืม-คืน อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
รายการยืม - คืน ประจำวัน 23 กันยายน 2562

ไม่มีรายการยืมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ประจำวันที่ 23 กันยายน 2562
 
รายการยืมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เลขที่การยืม วันที่ยืม วันที่ใช้ สถานะ
sc-100001 1 กรกฎาคม 2557 3 กรกฎาคม 2557 คืนแล้ว
sc-100002 28 สิงหาคม 2557 28 สิงหาคม 2557
sc-100003 28 สิงหาคม 2557 28 สิงหาคม 2557
sc-100004 7 กุมภาพันธ์ 2558 7 กุมภาพันธ์ 2558 รอพิจารณา
sc-100005 21 กุมภาพันธ์ 2558 21 กุมภาพันธ์ 2558 รอพิจารณา
sc-100006 29 เมษายน 2558 29 เมษายน 2558 รอพิจารณา

ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University