ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 6000

โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 2501

E-mail : sciencecenter@nsru.ac.th


ดู ไม่มีชื่อ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า